ชื่อโครงการ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ – อาคารสำนักงาน 9 ชั้น


รายละเอียดโครงการ:

 ที่ตั้ง (Location)   :  กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี