ชื่อโครงการ : อาคารผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์


รายละเอียดโครงการ:

ที่ตั้ง(Location)    :  อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา