Select language : Thai | English
Home About Us Awards & News Services Projects Job Contact Us
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand

วิสัยทัศน์ของไทยมารูกิ TMK


บริษัทไทยมารูกิจะเป็นบริษัทเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทนโดยมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยมารูกิ TMK


การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยมารูกิ TMK


แนวทางปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของTMK อ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินกิจการให้เกิดผลอย่างสูงสุด โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมสังคมและประเทศชาติเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน TMK ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน TMKฝึกฝนพัฒนา และดูแลพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี ด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

คุณภาพงานก่อสร้างของลูกค้า ความปลอดภัยของพนักงานและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้TMKปฏิบัติตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงของบริษัท ทุกๆหน่วยงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้และ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน

ชื่อบริษัท

บริษัทไทยมารูกิจำกัด

ประเภทธุรกิจ

บริการรับหมาก่อสร้างและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Head Office

20/11 ถนนงามวงศ์วาน , อำเภอเมือง , บางเขน, นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

+662 580-1847, 589-3983

แฟกซ์

+662 589-8761

โฮมเพจ

http://www.thaimaruki.com

อีเมลล์

info@thaimaruki.com

บริษัทในเครือ


บริษัท โกลเด้นทัช เอนเตอร์ไพรซ์จำกัด


บริษัท เซรีน เดคคอเรชั่น จำกัด

เซรีน เดคคอเรชั่น ให้บริการออกแบบ จำหน่ายและติดตั้ง ผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ม่านม้วน มู่ลี่ไม้ และอุปกรณ์ม่านทุกประเภท ฉากกั้นห้อง วอลล์เปเปอร์ ทั้งงานหมู่บ้านและงานโครงการราชการและเอกชน ด้วยทีมงานบริการและติดตั้งที่มีคุณภาพ มีความชำนาญและประสบการณ์สูงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัยและโครงการที่เลือกใช้บริการเป็นโครงการที่ มีความเป็นเอกลักษณ์ อบอุ่น น่าอยู่ และสวยงาม ตอบสนองทุกรสนิยม


โรงแรมโกลเด้นดราก้อน

โรงแรมโกลเด้นดราก้อนเป็นโรงแรมที่ก่อตั้งดำเนินกิจการมายาวนานอยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรีโดยมีการปรับปรุงใหม่ในปัจจุบัน ให้บริการห้องพักและอาหารจีนและนานาชาติเลิศรส ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วานใกล้กับศูนย์กลางทางธุรกิจและแหล่งศูนย์กลางค้าของนนทบุรี เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี การคมนาคมสะดวกสบายใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า โดยประธานบริษัทไทยมารูกิจำกัดนายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล เป็นเจ้าของหลักและผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินและอาคารโรงแรมโกลเด้น ดราก้อน

นโยบายบริษัท