Select language : Thai | English
Home About Us Awards & News Services Projects Job Contact Us
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand
Thai Maruki Co., Ltd. (TMK) is one of the leading construction company in Thailand

รางวัลและข่าวสารกิจกรรมนายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล ประธานบริษัทไทยมารูกิและครอบครัว เข้าเฝ้าและถวายเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานน้ำพระพุทธมนต์ และได้ขลิบผมประทานแด่หลานชายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

คุณเมทินี มหาคุณาจีระกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยมารูกิจำกัด ในฐานะรองประธาน หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายท่องเที่ยวร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดคลิปวีดีโอ "โครงการชุมชน นนท์เท่ น่าเที่ยว" พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงาม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.คณะของบริษัทไทยมารูกิจำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

บริษัทไทยมารูกิจำกัด นำโดย นายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล ประธานบริษัทไทยมารูกิจำกัดและบริษัทในเครือ นางรสริน มหาคุณาจีระกุล ภรรยาและคณะร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

บริษัทไทยมารูกิจำกัดได้สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556โดยมี ดร.ศศิธร มหาคุณาจีระกุลกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนบริษัทในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณ แด่ นางสาวเมทินี มหาคุณาจีระกุล ในการสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประเภททีม กิตติมศักดิ์ ณ เอส เอฟ โบว์ล ชั้น 7 ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 บริษัทไทยมารูกิ จำกัด สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประเภททีมกิตติมศักดิ์กระชับความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ณ เอส เอฟ โบว์ล ชั้น 7 ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ทางบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย แบ่งปันน้ำใจสู่โรงเรียน ใด้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนวัดศิริมงคล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 บริษัทไทยมารูกิ จำกัด สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีประเภททีมกิตติมศักดิ์ กระชับความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ณ เอสพลานาส ซีนีเพล็ก รัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไทยมารูกิ จำกัด ได้บริจาคเงินสมทบกองทุน หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อนพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ เกมส์เดี่ยวสูงสุดหญิง แข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2550 บริษัทไทยมารูกิ จำกัด สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประเภททีมกิตติมศักดิ์ กระชับความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ณ พี.เอส.โบว์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นายแสงชิต และนางรสริน มหาคุณาจีระกุล โดยเสด็จพระราชกุศล 100,000.00 บาท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมสิตเก่า

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 บริษัทไทยมารูกิ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2531 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ โบว์ลิ่งการกุศลสโมสรไลออนส์